Stadion nocą (fot. Adam Ciereszko)
Budżet Obywatelski 2014

W 2013 roku projekt „Sportowy Golaj” zyskał uznanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakłada on zaadaptowanie stadionu piłkarsko-żużlowego i terenu przyległego dla potrzeb związanych z uprawianiem żużla, futbolu amerykańskiego czy kolarstwa górskiego. Konsultacje społeczne przeprowadzone latem 2014 roku potwierdziły, że Poznaniacy widzą przyszłość Golęcina jako miejsca służącego rozwojowi sportu i rekreacji różnych grup mieszańców, ale również miejsca rozwoju sportu profesjonalnego. Tak więc wkrótce dzięki realizacji założeń projektowych „Golaj” zyska nowy, atrakcyjny wygląd i zostanie dostosowany do potrzeb mieszkańców Poznania.

Również rok później w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Poznania zagłosowali na propozycję związaną z Golęcinem. Projekt „Sportowy Golaj – Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji” jest kontynuacją poprzednika i zakłada rozwój sportu i rekreacji na terenie zachodniego klina zieleni z uwzględnieniem ochrony przyrody, budowę kompleksu sportowego na Golęcinie oraz rozbudowę kortów tenisowych dla potrzeb sportowego rozwoju dzieci, a także zagospodarowanie Rusałki i terenów wokół dla celów rekreacji m.in. poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych.

Dnia 26 listopada zostało dokonane symboliczne przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac modernizacyjnych.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego można znaleźć pod adresem:
www.poznan.pl/mim/main/poznanski-budzet-obywatelski

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Golęcin
ul. Warmińska 1
60-662 Poznań
tel. (61) 840 68 72